prvodzenje usnoprvodzenje organizacija

Vjerujemo da prevod mora biti više od riječi.

Mi nudimo razumijevanje, smislenost i preciznost.

Kongresni servisni centar već više od deset godina nudi visokokvalitetne i pristupačne prevodilačke usluge. Naš postupak rada s dokumentima omogućava da prevodi svaki put budu tačni, kulturološki precizni i završeni na vrijeme. Naši stručni prevodioci jezikom na koji prevode vladaju na nivou izvornih govornika i mogu raditi sa svim tekstualnim i grafičkim formatima.
Osim toga, mi imamo i tim lektora i korektora koji pregledaju konačne verzije dokumenata, s ciljem osiguravanja kvalitetnih, potpunih i formatiranih prevoda.

 

+