prvodzenje usnoprvodzenje organizacija

Bez obzira na to je li u pitanju poslovni plan, pravni dokument ili disertacija, svima je glavni prioritet da se izbjegnu ključne greške koje mogu utjecati na vaš kredibilitet. Kako bismo vas oslobodili ovih briga, nudimo vam usluge lekture koje zadovoljavaju vašu potrebu za postizanjem savršenstva u pisanim dokumentima i datotekama na bilo kom jeziku.
Naše usluge korekture podrazumijevaju provjeru:

  • Grešaka u kucanju (pravopis i veliko početno slovo)
  • Gramatičkih grešaka
  • Interpunkcije
  • Rečenične strukture (slaganje subjekta i glagola, usklađenost misli/ideja)
+