prvodzenje usnoprvodzenje organizacija

Lokalizacija se često definiše kao tehnička radnja prilagođavanja softvera ili drugog proizvoda potrebama određenog jezika ili kulture. To se prvenstveno postiže prevođenjem, ali podrazumijeva i ubacivanje dodatnih komponenti koje mogu biti potrebne u određenim kulturološkim i softverskim okruženjima.
Za potpuni postupak lokalizacije potrebno je kulturološko prilagođavanje softvera ciljnom tržištu i konvertiranje kulturološki specifičnih stavki. To se odnosi npr. na datume, adrese, telefonske brojeve, valute i imena kontakt osoba.

+