prvodzenje usnoprvodzenje organizacija

Nemogućnost uspješne komunikacije može da spriječi ostvarivanje punog potencijala vaše konferencije.

Kongresni servisni centar može osigurati da komunikacija od presudnog značaja za vašu konferenciju teče glatko i neometano.

Širom svijeta imamo usmene prevodioce koji vam mogu pomoći s prevođenjem na konferencijama, sastancima, obukama, u poslovnoj pratnji, na sudskim sjednicama i na telefonskim konferencijama.

Naša agencija nudi usluge simultanog i konsekutivnog prevođenja.

Naši usmeni prevodioci vladaju jezikom na koji prevode na nivou izvornih govornika, poznaju materiju koja se prevodi i imaju višegodišnje iskustvo.

 

+