prvodzenje usnoprvodzenje organizacija

Konsekutivno prevođenje je metod kod kojeg prevodilac ne prevodi dok izlagač govori, već sluša kraće dijelove izlaganja od po nekoliko minuta.

Nakon toga prevodilac prevodi na ciljni jezik. Ova vrsta usmenog prevođenja je najbolja za sastanke „jedan na jedan" ili za sastanke manjih grupa, kraća izlaganja i telefonsko prevođenje.

+