Prevodi Tolkuvanje Proekti Nastani

Oбезбедуваме многу повеќе од самите зборови. Ние обезбедуваме техничко разбирање, значење и прецизност.

Со толкувањето од Конгресен Сервисен Центар суштинската комуникација во текот на вашиот настан се одвива непречено.

КСЦ спроведува и проекти што се финансирани од страна на Европската унија, Светската банка, ООН, ДФИД, итн.

Ние ви нудиме помош во сите фази од проектот, од неговото зачнување до самата завршница

 

   Начелото за следење и контрола лежи во основата на исклучителниот процес за управување со настани. 
 

Ние ви нудиме помош во сите фази од проектот, од неговото зачнување до самата завршница

Нашите услуги вклучуваат:

 • Буџетирање (предлог буџет, финансиско управување, изготвување извештаи);
 • Превоз (превоз од и до аеродром/сместување/место на одржување на настанот, VIP превоз);
 • Сместување (предлози/понуди за соодветни локации, резервации, регистрација);
 • Угостителски услуги (обезбедување угостителски услуги во текот на конференциите и настаните за поврзување и вмрежување);
 • Опрема (обезбедување на сите видови потребна опрема – конференциска опрема, аудиовизуелна опрема, опрема за симултано толкување);
 • Изготвување документи (пишување, превод, печатење и дистрибуција на сите видови документи и материјали);
 • Конференциски материјали (печатење и управување со покани, списоци на гости/регистрациски списоци, натписи со имиња, папки, тетратки, пенкала);
 • Ангажирање персонал за поддршка (хостеси, толкувачи, техничари);
 • Координирање и поддршка за сите процеси на лице место

Последен настан: Меѓународен Конгрес на Максилофацијални Хирурзи (24.04 - 27.04.2014)

 • DSC_2067.jpg
 • DSC_2070.jpg
 • DSC_2072.jpg
 • DSC_2080.jpg
 • DSC_2125.jpg
 • DSC_2155.jpg
 • DSC_2212.jpg
 • DSC_2244.jpg
 • DSC_2314.jpg
 • DSC_2417.jpg
 • DSC_2426.jpg
+