Prevodi Tolkuvanje Proekti Nastani

Oбезбедуваме многу повеќе од самите зборови. Ние обезбедуваме техничко разбирање, значење и прецизност.

Со толкувањето од Конгресен Сервисен Центар суштинската комуникација во текот на вашиот настан се одвива непречено.

КСЦ спроведува и проекти што се финансирани од страна на Европската унија, Светската банка, ООН, ДФИД, итн.

Ние ви нудиме помош во сите фази од проектот, од неговото зачнување до самата завршница

 • Влада на Република Македонија
 • Секретаријат за европски прашања
 • Проекти на Европската агенција за реконструкција во Македонија
 • Проекти на DFID во Македонија
 • UNDP
 • USAID/WTO Проект за пристапување на Република Македонија во ЕУ
 • Институт за техничка поддршка (GIZ)
 • Асоцијација на македонските адвокати по трговско право
 • Агенција за државни службеници
 • Национална агенција за мали и средни претпријатија
 • Министерство за култура
 • Министерство за финансии
 • Министерство за правда
 • Министерство за економија
 • Министерство за надворешни работи
 • Министерство за транспорт и врски
 • Монополска управа
 • Македонски центар за меѓународна соработка (МЦМС)
 • Тутунски комбинат - Скопје
 • Организација на потрошувачи на Македонија
 • Стопанска Банка
 • СИМ Консалтинг
 • Меѓународна организација за миграции (IOM)
 • EVN Македонија
 • Меѓународен Републикански Институт (IRI)
 • IREX PRO MEDIA
 • DIEKAT - Скопје
 • Стопанска комора на Република Македонија
 • Здружение на судии
 • Отворено општество на Македонија
 • Национален демократски Институт (НДИ)
 • Интерсос - организација за хуманитарна помош
 • Македонско консултантско здружение
 • Движење за мир, разоружување и слобода
 • Меѓународен центар за развојната политика на миграцијата
 • Дајнерс Македонија
 • WFD - Westminster Foundation for Democracy
 • Имика
 • Њу Момент
+