Prevodi Tolkuvanje Proekti Nastani

Oбезбедуваме многу повеќе од самите зборови. Ние обезбедуваме техничко разбирање, значење и прецизност.

Со толкувањето од Конгресен Сервисен Центар суштинската комуникација во текот на вашиот настан се одвива непречено.

КСЦ спроведува и проекти што се финансирани од страна на Европската унија, Светската банка, ООН, ДФИД, итн.

Ние ви нудиме помош во сите фази од проектот, од неговото зачнување до самата завршница

Неспособноста за ефективна комуникација не допушта вашиот настан да ги постигне своите највисоки потенцијали.

Со толкувањето од Конгресен сервисен центар, суштинската комуникација во текот на вашиот настан се одвива непречено.

Имаме толкувачи насекаде во светот што ќе ви помогнат на вашите конференции, состаноци, семинари за обука, деловна придружба, судски расправи и телефонски конференции.
Нашето друштво нуди услуги за симултано и консекутивно толкување.

Ние осигуруваме дека нашите толкувачи течно ги зборуваат соодветните јазици и имаат познавања за соодветната област и повеќегодишно професионално искуство.

 

+