Prkthime2 interpretatim2 EventsSq2

Përkthim

translation

Ne besojmë në dhënien e më shumë se fjalëve. Ne japim kuptueshmëri, kuptim dhe saktësi.

Interpretim

Congress Service Center mund të bëjë që komunikimi kritik gjatë ngjarjes suaj të duket i lehtë.

Organizime eventesh

Ne ofrojmë ndihmë në çdo fazë të vetme të projektit, që nga konceptimi i tij deri në finalizimin e tij

Konsulencë

translation

Përveç aktiviteteve të saj kryesore, Congress Service Center zbaton gjithashtu projekte të financuara nga Bashkimi Evropian, Banka Botërore, DFID, OKB etj.

+